Verantwoording

bij de KVB-Boekwerk Monitor

Gebruikte bronnen
De gegevens in de KVB Boekwerk Monitor zijn afkomstig van diverse bronnen: CB, GfK, KB en KVB Boekwerk/GfK. Hier vindt u een verantwoording van de gebruikte bronnen.

Algemene begrippen
Hier vindt u een toelichting op enkele algemene begrippen die in de KVB Boekwerk Monitor worden gebruikt.

Methodologisch klankbord
Bureau Berenschot is door KVB Boekwerk gevraagd om een methodologische klankbordfunctie te vervullen bij het ontwikkelen van de branchemonitor voor het boekenvak. Hier vindt u hun verslag.

KVB Boekwerk is een initiatief van