Algemene begrippen

Hieronder volgt een uitleg van enkele algemene begrippen die in de monitor worden gebruikt.

Algemene Boekenmarkt
De Algemene Boekenmarkt staat voor alle boeken met een A- en een O-codering. Als we spreken van de Algemene Boekenmarkt, gaat het dus niet om schoolboeken en wetenschappelijke titels.

AWSO-boeken
AWSO is een afkorting die bestaat uit de beginletters van vier soorten boeken die men in Nederland onderscheidt. Op basis van deze codering worden boeken door de uitgeverij gecategoriseerd. Vanuit deze codering wordt de hoogte van de boekhandelskorting bepaald. Als de kortingsregeling wijzigt, wijzigt ook de code.

  • A-boeken: algemene boeken
  • W-boeken: wetenschappelijke boeken
  • S-boeken: studieboeken
  • O-boeken: overige boeken

Culturele waarde
Het doel van deze monitor is niet alleen om de economische waarde van de boekenmarkt inzichtelijk te maken, maar ook de ‘culturele waarde’. We analyseren de omvang en de invloed van het literair-culturele segment, om meer inzicht te krijgen in de culturele waarde van de boekensector.

ISBN
Het ISBN is de unieke identificatiecode van boekuitgaves. De afkorting staat voor International Standard Book Number, of in het Nederlands Internationaal Standaard Boek Nummer. Eén uniek verhaal of werk kan – als het meerdere verschijningsvormen heeft (hard copy, paperback en e-book) – meerdere ISBN’s hebben.

Literair-cultureel segment
Het literair-culturele segment is vastgesteld op basis van een selectie NUR-codes die gebruikt wordt in de evaluaties van de Wet op de vaste boekenprijs. Literair-culturele titels zijn kinderboeken, literatuur (inclusief poëzie) en overige cultureel waardevolle non-fictietitels over kunst, kunstgeschiedenis, filosofie, menswetenschappen, ideeëngeschiedenis, geschiedenis en actuele maatschappelijke vraagstukken.

NUR
NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling. De driecijferige NUR-codes staan voor het onderwerp van een boek, oftewel het genre.

Omzet, afzet en titels
In deze monitor rapporteren we afwisselend over onder meer omzet, afzet en titels. Een korte omschrijving is wellicht op zijn plaats:

  • Afzet is het aantal exemplaren dat met een transactie gemoeid is, dus het aantal verkochte exemplaren. Bijvoorbeeld 1 of 20 of 1.000.
  • Met omzet bedoelen we het bedrag dat een bepaalde transactie – zoals de verkoop van een boek – heeft opgeleverd. De omzet wordt berekend door het aantal verkochte exemplaren te vermenigvuldigen met de prijs in de winkel en zo de waarde van het verkochte goed te bepalen.
  • Met titels verwijzen we in deze monitor naar een werk in een  specifieke verschijningsvorm, met een uniek ISBN. Eén geschreven werk kan meerdere verschijningsvormen hebben (bijvoorbeeld hard copy, paperback, e-book) met meerdere ISBN’s – en dus meerdere ‘titels’.
KVB Boekwerk is een initiatief van