Partners

GAU – Branchevereniging voor uitgevers

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) behartigt de belangen van de Nederlandse boekenuitgevers van literatuur, kinderboeken en non-fictie. De GAU treedt op als vertegenwoordiger van de leden naar overheden en andere geledingen in het boekenvak. Zij onderhandelt en reguleert waar dit nodig is. Zij verleent diensten aan leden, agendeert vernieuwingen in product, marketing en proces en biedt een platform voor uitwisseling van best practices en een netwerkfunctie voor de leden.

KBb – Koninklijke Boekverkopersbond

De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. (KBb) is de brancheorganisatie voor de boekhandel. De bond behartigt de belangen van de spil in het web, de boekverkoper, en werkt in co-creatie met zijn leden aan de implementatie van vernieuwingsprojecten in de steeds veranderende markt. De bond zet zich actief in voor een ondernemende, klantgerichte branche, die online mogelijkheden benut die naadloos integreren met de winkel. De KBb neemt het voortouw in bedrijfseconomische informatievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan een gezonde, georganiseerde en innovatieve branche.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

CPNB

De Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) is het marketing- en communicatiebureau van de Nederlandse boekenwereld. Zij organiseert alle grote campagnes, evenementen en PR rondom het boek en auteurs; van het meest begeerde bal ter wereld, het Boekenbal tot het grootste familie-evenement van Nederland, de Kinderboekenweek. Het bereik van de campagnes is enorm. En dat willen ze graag zo houden. Sterker nog, ze willen meer. Hun missie is namelijk Nederland het meest boekbelezen land ter wereld maken.

Stichting Lezen

Stichting Lezen is er om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers. Stichting Lezen stemt bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleert vernieuwende initiatieven, methodieken en instrumenten. Zij werkt voornamelijk via intermediairs als ouders, docenten en bibliotheken. De stichting bevordert onderzoek en bericht daarover via de Leesmonitor.

KVB Boekwerk is een initiatief van