Samenvatting

MONITOR 2017 – UITGEVERS

Ook in deze editie van de monitor beschrijven we de markt van uitgeverijen door de totale verkoopomzet aan consumenten op te delen in vier kwarten. Per kwart brengen we in beeld hoeveel uitgeverijen erin zitten, hoeveel titels zij op de markt brengen en omzetgegevens. Aan de hand van de kwarten ontstaan uiteenlopende typeringen van uitgeverijen en blijkt hoe grotere en kleinere uitgeverijen zich ten opzichte van elkaar ontwikkelen.

Concurrentieverhoudingen

Ten opzichte van de vorige monitor editie van 2016 zijn er in het beeld van uitgeverijen geen grote verschuivingen. De verhoudingen zijn vrijwel ongewijzigd, al wisselt een enkele uitgeverij in positie van grootste naar middelgroot en andersom. Het aantal kleinste uitgeverijen daalt echter met 6%. Ook hun aandeel in het aantal verkochte unieke titels neemt af. In 2015 waren de kleine uitgeverijen nog goed voor 49% van de titels, in 2016 is dat 47%. De rest (53%) komt van de 39 grootste uitgeverijen.

Portfolio

Uit de portfolio analyse blijkt dat de omzetaandelen van genres per kwart echt verschillen. Dat bleek vorig jaar ook. Ten opzichte van vorig jaar blijkt nog dat de grootste vijf uitgeverijen (kwart 1) terreinwinst boeken in het fictie genre, ten koste van de zeven uitgeverijen in de subtop (kwart 2).

Grote versus kleine uitgeverijen

Aanvullend is onderzocht welke uitgeverijen het meest profiteren van de marktgroei van afgelopen jaar. Zijn dat de grotere uitgeverijen of de kleinere uitgeverijen? Daaruit blijkt dat grotere uitgeverijen minder profiteren dan kleinere uitgeverijen. De oorzaak is dat grotere uitgeverijen investeren in hun marktaandeel in e-boeken. Die afzet stijgt met name bij hen, waarbij ze genoegen nemen met een gemiddeld lagere prijs.

Bestsellers

Tot slot is gekeken wat de impact van bestsellers is op uitgeverijen. Hieruit blijkt dat de 7 uitgeverijen in de subtop (kwart 2) hiervan het meest profiteren. Zij halen tweederde van hun omzet uit titels die in de top 1.000 staan en voeren 281 titels die verantwoordelijk zijn voor 50% van hun omzet, ten opzichte van 415 titels bij de 5 uitgeverijen in kwart 1.

Onderzoeksverantwoording

KVB Boekwerk is een initiatief van