Nederland kent heel diverse uitgevers. Van beeldbepalende professionele uitgeverijen tot gelegenheidsuitgevers en self publishers. We tellen bijna 160 grote uitgeverijen die samen goed zijn voor 95% van de omzet. In de Monitor leest u meer over de concurrentieverhoudingen van uitgevers en welke invloed de samenstelling van hun portfolio en activiteiten hierop heeft.