Introductie

MONITOR 2017 – MAKERS


Voor het eerst in beeld: auteurs, vertalers en nieuwe titels van algemene boeken

Zonder auteurs en vertalers geen nieuwe boeken in Nederland. Het begint allemaal bij de schrijvers van nieuwe verhalen, bij auteurs die informatie in boekvorm willen delen en bij vakkundige vertalers die ervoor zorgen dat we de mooiste of meest interessante boeken ter wereld in onze eigen taal kunnen lezen. Maar hoeveel auteurs en vertalers zijn er eigenlijk in Nederland? En hoeveel titels brengen zij jaarlijks op de markt? Dit jaar kunnen we dat met meer nauwkeurigheid vaststellen.

Nieuwe meetmethode, meer inzicht

KVB Boekwerk brengt in deze monitor voor het eerst in beeld hoeveel auteurs en vertalers er in de Nederlandse algemene boekenmarkt zijn. Vorig jaar gaven we alleen de aantallen voor de totale boekenmarkt, inclusief school- en wetenschappelijke boeken. De filtering op algemene boeken werd mogelijk door de data van de Koninklijke Bibliotheek (totale markt) te koppelen aan gegevens van CB. De methode is nader toegelicht in de verantwoording. In dit artikel geven wij u zowel de data voor de totale boekenmarkt als voor de algemene boekenmarkt.

13.500 actieve auteurs van algemene boeken, stabiel in aantal

In de totale markt – inclusief school- en wetenschappelijke boeken – tellen we in 2016 27.651 actieve auteurs. In 2012 waren dat er 1.180 meer. Een actieve auteur publiceert in een periode van vijf jaar (ten minste) één nieuw oorspronkelijk Nederlandstalig werk. Actieve auteurs in 2016 publiceerden in de periode 2012-2016.

Het aantal actieve auteurs van algemene boeken bedraagt 13.570. Dit aantal is de afgelopen jaren nauwelijks toe- of afgenomen. De daling in de totale markt komt dus vooral op het conto van auteurs van school- en wetenschappelijk werk.

2.550 actieve vertalers in Nederland, het aantal daalt

Ruim 2.550 actieve vertalers vertaalden in 2016 een of meer algemene boeken naar het Nederlands. Een actieve vertaler is iemand die in een periode van vijf jaar (ten minste) één nieuw naar het Nederlands vertaald werk publiceerde. Nemen we de vertalers van school- en wetenschappelijke boeken mee, dan zijn het er 3.220.

Ten opzichte van 2012 daalde het aantal actieve vertalers van algemene boeken in 2016 met ruim 300. Deze daling is minder groot dan voor de totale boekenmarkt.
De meesten vertalen fictieboeken (1.340 in 2016), gevolgd door non-fictie informatief (1.040), kinder- en jeugdboeken (530) en non-fictie vrije tijd (530). In geen van de genres is het aantal vertalers toegenomen. De daling is het grootst in non-fictie informatief (280 auteurs minder dan vijf jaar eerder).

Naast een overzicht van het aantal actieve auteurs en vertalers beschrijft KVB Boekwerk ook de jaarlijkse nieuwe titelproductie. Gemeten in eerste drukken van nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige titels per jaar.

8.000 nieuwe titels in 2016

De totale jaarproductie in 2016 was 13.450 nieuwe titels, inclusief school- en wetenschappelijke boeken. Dit is het laagste aantal in vijf jaar en ongeveer 500 titels minder dan in 2015. Kijken we alleen naar de Algemene boeken, dan is het aantal veel stabieler, rond de 8.000. Daarvan is zes op de tien oorspronkelijk in het Nederlands geschreven. De overige titels zijn vertalingen naar het Nederlands.

Wat publiceren auteurs?

  • Non-fictie informatief is het meest populair met 6.600 actieve auteurs. Denk aan schrijvers van boeken over geschiedenis, taal en cultuur, economie, psychologie, bedrijfskunde, gezondheid). Het aantal auteurs in dit genre fluctueert nauwelijks.
  • Het aantal auteurs van fictie stijgt. 3.900 auteurs publiceerden ten minste één nieuw werk in het genre fictie. Dit zijn bijna 400 auteurs meer dan vijf jaar eerder. Het aantal nieuwe titels nam met ruim 700 toe. Dit is opmerkelijk omdat het fictieboek aan marktaandeel heeft moeten inboeten.
  • Het literair-culturele segment groeit. Er zijn ruim 7.930 auteurs Dit is een groei van 200 ten opzichte van 2012. Er zijn 1.880 vertalers actief in het literair-culturele segment. Het aandeel van het literair-culturele segment op het totaal van algemene publieksboeken is in 2016 62%.
  • Minder kinderboeken. 1.450 auteurs leverden 3.950 titels in het genre kinder- en jeugdboeken (een gemiddelde van 2,7 titels per vijf jaar). Het is opmerkelijk dat er in 2016 bijna 200 minder auteurs actief zijn in dit genre en ook het aantal boeken van hun hand daalden, terwijl het kinder- en jeugdboek het best presterende genre op de boekenmarkt is.

Onderzoeksverantwoording

KVB Boekwerk is een initiatief van