Auteurs en hun werk

Monitor 2017 – Aantal auteurs stabiel, aantal titels daalt


13.500 actieve auteurs

KVB Boekwerk brengt in deze monitor voor het eerst in beeld hoeveel auteurs er in de Nederlandse Algemene boekenmarkt zijn. In 2016 zijn dat er ruim 13.500. Gekeken is naar actieve auteurs, dit zijn auteurs die in de voorafgaande vijf jaar (2012-2016) ten minste één nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige titel publiceerden. Het aantal actieve auteurs is in de afgelopen jaren nauwelijks toe- of afgenomen. Bijna driekwart van de auteurs bracht 1 titel uit, en 5% publiceerde 5 titels of meer. Gemiddeld 1,5 titel per auteur.

Meer actieve auteurs in fictie

Fictie is het op een na grootste genre voor actieve auteurs en groeit jaar op jaar. In 2016 publiceerden 3.900 actieve auteurs ten minste één nieuw fictie werk. Dit zijn er bijna 400 meer dan vijf jaar eerder. Opmerkelijk gezien het feit dat het fictieboek marktaandeel heeft moeten inboeten. Blijkbaar schrikt dit niet af en zijn er nog altijd (nieuwe) auteurs die besluiten een boek op de markt te brengen.
70% van de fictie-auteurs bracht 1 titel uit, 5% publiceerde 5 titels of meer. De gemiddelde productie van auteurs binnen fictie ligt op 1,7 boeken per vijf jaar.

Minder auteurs in kinder- en jeugdboeken

Ondanks de omzetgroei binnen het genre, neemt het aantal actieve auteurs af: van 1.620 in 2012 naar 1.450 in 2016. Verrassend gezien het feit dat het kinder- en jeugdboek het best presterende genre op de boekenmarkt is in de afgelopen vijf jaar. Deze 1.450 auteurs brachten gemiddeld 2,7 titels per persoon uit. 60% van hen maakte 1 titel, 14% publiceerde 5 titels of meer. Een mogelijke verklaring van de daling ligt in de populariteit van series of vertaalde kinder- en jeugdboeken. Deze kunnen voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de omzetgroei van kinderboeken.

Meeste auteurs schrijven informatieve boeken

Verreweg de meeste actieve auteurs – 6.600 van de 13.500 – schrijven in het genre non-fictie informatief. Dit is een diverse categorie met boeken over geschiedenis, taal- en cultuur, economie, psychologie, bedrijfskunde, gezondheid, et cetera. Het aantal auteurs binnen dit genre fluctueert nauwelijks in de afgelopen jaren. Hetzelfde geldt voor auteurs van kookboeken, sportboeken, reisboeken en overige hobby- en lifestyle boeken, ondergebracht in non-fictie vrije tijd. Dit zijn er bijna 2.400. Verreweg de meeste auteurs binnen non-fictie publiceren een titel per vijf jaar (81%), zo’n 2% maakt er vijf of meer. Hiermee komt de gemiddelde productie per auteur op 1,1 nieuwe titels per vijf jaar. Het laagste gemiddelde van alle genres.

Naast een overzicht van het aantal actieve auteurs beschrijft KVB Boekwerk ook de jaarlijkse nieuwe titelproductie. Gemeten in eerste drukken van nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige titels per jaar.

Aantal nieuwe titels per jaar neemt af

Aan de hand van het aantal oorspronkelijk Nederlandstalige eerste drukken dat per jaar verschijnt, meten we de jaarlijkse productie van nieuwe titels. In 2016 verschenen 4.000 eerste drukken, in 2012 waren dat er 4.320. De productie van nieuwe titels neemt af met 7%, en (mede daarmee) het aantal auteurs dat ervoor verantwoordelijk is. Dat daalde met 6%: van 3.920 auteurs in 2012 naar 3.670 auteurs in 2016.

De auteurs binnen kinder- en jeugdboeken zijn het productiefst: zij maakten 1,6 nieuwe titels per jaar. Fictie auteurs publiceren er gemiddeld 1,2 en auteurs van informatieve boeken 0,9. Dit verandert niet veel over de afgelopen vijf jaar. Maar omdat er meer fictie-auteurs zijn, neemt ook het aandeel van de titels van deze auteurs op het totaal toe. In 2016 was 35% van de nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige titels fictie. In 2012 was dat nog maar 30%. Non-fictie informatief levert het meeste in: een daling van 4% in vijf jaar; het aandeel is 31% van het totaal. 17% van de titels valt in kinder- en jeugdboeken, 12% in non-fictie vrije tijd. Het aandeel van deze genres daalt met 2%.

Totale jaarproductie nieuwe titels

Het totale nieuwe aanbod van oorspronkelijk Nederlandstalige titels is 4.910. Auteurs zijn niet de enige makers van nieuw Nederlands werk. Jaarlijks verschijnen er titels van makers die in strikte zin geen auteur zijn, maar bloemlezers, samenstellers van bundels en korte verhalen, fotografen van fotoboeken. Allemaal dragen ze bij aan het rijke diverse aanbod van boeken. Deze werken tellen mee in de totale jaarproductie. Daarom zijn ze opgenomen in figuur 2 waarin het aantal auteurs, hun jaarproductie en de jaarproductie van ‘overige makers’ zijn weergegeven.

Onderzoeksverantwoording

KVB Boekwerk is een initiatief van