Groei E-commerce

27-05-2018

Monitor 2017 – Boekverkopers


E-commerce groeit door

In alle opzichten groeit ook in 2017 het e-commerce aandeel in de boekenmarkt. Dat is geen nieuws te noemen. Daarom zoeken we naar de verschillen. In welk opzicht verloopt de groei anders of is de verdeling tussen de kanalen afwijkend van het algemene beeld? In de onderstaande grafiek is het algemene beeld te zien van hoe het marktaandeel van e-commerce is gegroeid. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat we voor 2016 en 2017 lineair hebben geëxtrapoleerd.

Deze extrapolatie is nodig, omdat binnen de logistieke stromen van CB het kan zijn dat een voorraadverplaatsing van een e-commerce boekwinkel naar een ander distributiepunt wordt geteld als een levering in het fysieke kanaal. Wat we hier aanduiden als het fysieke kanaal, bevat daardoor e-commerce transacties. Die kunnen we er nog niet uit filteren omdat KVB Boekwerk alleen werkt met geanonimiseerde gegevens. Wat we hebben gedaan, is dat we de ontwikkeling van beide kanalen in de voorafgaande jaren hebben gebruikt om de ontwikkeling in 2016 en 2017 bij te stellen. Dat leidt tot een indicatief beeld van de mogelijke groei van het e-commerce kanaal en de mogelijke daling van het fysieke kanaal. Het is indicatief omdat het niet aannemelijk is dat de ontwikkeling van een kanaal lineair verloopt. Bovendien is het sentiment in de markt dat de e-commerce harder is gegroeid, wat erop duidt dat de groei juist meer dan lineair is.

Op basis van de toegepaste extrapolatie is het afzet aandeel van papieren boeken binnen de Algemene boekenmarkt van e-commerce gegroeid van 20% in 2016 naar 24% in 2017. Wanneer we e-books meenemen, is het aandeel gegroeid van 26% naar 28%.

Groei in genres en in literair-cultureel segment is minder hard

De verdeling tussen fysiek en e-commerce kanaal blijkt binnen de verschillende genres aanzienlijk te verschillen van de totale markt. De afzetaandelen van e-commerce in de hoofdgenres fictie (16% in 2017), kinderen en jeugd (17% in 2017) en non-fictie vrije tijd (14% in 2017) zijn kleiner dan in de totale markt. In het hoofdgenre non-fictie informatief is het juist groter. Daar werd in 2017 – inclusief de extrapolatie – 36% van de titels via het e-commerce kanaal verkocht.

In het literair-culturele segment stijgt van 2016 op 2017 het afzetaandeel van e-commerce fors: van 16% naar 19%. In dit segment verliest de fysieke boekhandel op basis van de schattingen minder, en minder snel, terrein dan in de totale markt.

Onderzoeksverantwoording

KVB Boekwerk is een initiatief van