Aantal verkooppunten bij benadering

27-05-2018

Monitor 2017 – Boekverkopers

In deze monitor rapporteren we bij benadering over het aantal verkooppunten in het distributiekanaal voor fysieke winkels. We spreken van verkooppunten omdat boeken in veel verschillende type winkels worden verkocht: van gespecialiseerde boekhandels voor wandelboeken tot warenhuizen. In de branche bestaat vooralsnog geen eenduidige definitie voor een ‘boekhandel’.

Een andere reden dat we hier spreken van een ‘benadering’ is dat we rapporteren op basis van logistieke gegevens. Dat wil zeggen de inkoop van boeken. Dat brengt een aantal beperkingen met zich mee. We hebben bijvoorbeeld geen zicht op voorraad en alle interne distributie naar filialen in de omgeving. Doordat we leveringen tellen, worden bijvoorbeeld voorraadverplaatsingen uitgefilterd. Die filter is echter niet 100% volledig. Om schommelingen uit te sluiten zijn we bovendien uitgegaan van een gemiddelde over de periode 2016-2017. De gegevens in deze Monitor (2017) zijn niet 1-op-1 vergelijkbaar met de vorige monitor over boekverkopers (2015).

We rapporteren op basis van gegevens van CB die zijn bewerkt door KVB Boekwerk. Met de CB-gegevens brengen we in kaart hoeveel verkooppunten (fysieke winkels en webwinkels) in een jaar minimaal 500 verschillende unieke Nederlandstalige titels (ISBN’s) inkochten, hoeveel meer dan 1.000, meer dan 1.500 en meer dan 2.000.

CB levert jaarlijks boeken aan meer dan 12.000 adressen. Om bij benadering iets kunnen zegen over verschillende soorten verkooppunten passen we binnen de ontvangers van CB bovengenoemde filter toe. De onderstaande aantallen moeten derhalve worden gelezen als een benadering van het aantal verkooppunten, waarbij het weergegeven aantal een ondergrens is.

Uit de analyse blijkt dat in de periode 2016-2017 er bij benadering meer dan 1.030 verkooppunten waren die een assortiment inkochten van minstens 500 unieke titels. Er waren meer dan 680 verkooppunten die een assortiment inkochten van minstens 2.000 titels.

Als we de markt benaderen vanuit een literair-cultureel perspectief dan blijkt dat meer dan 970 verkooppunten meer dan 500 unieke titels inkochten. Zelfs meer dan 570 verkooppunten kochten meer dan 2.000 titels in.

Harde conclusies zijn niet te trekken op basis van deze gegevens. Wel kan geconstateerd worden dat het merendeel van de verkooppunten met meer dan 500 titels zelfs een veel breder assortiment aanbiedt: 55% van deze verkooppunten biedt meer dan 2.000 literair-culturele titels aan.

Naar aanleiding van deze analyse en het beschikbaar komen van nieuwe data wordt er in de sector een initiatief gestart om de verkooppunten naar verschijningsvorm beter te definiëren. Op die manier kan er een verschil gemaakt worden tussen bijvoorbeeld verkooppunten met boeken, branchevreemde verkopers, boekwinkels en goed gesorteerde boekhandels. KVB Boekwerk, de UvA en de KBb nodigen partijen uit de sector uit hierover mee te denken.

Onderzoeksverantwoording

KVB Boekwerk is een initiatief van