Minder lezen in vrije tijd

Nederlanders lezen minder in hun vrije tijd dan voorheen. Ruim tien jaar geleden las 90% minstens 10 minuten per week, in 2016 was dit 72%. En hoewel in die jaren het digitale lezen in opkomst is gekomen heeft het lezen van papier nog steeds de voorkeur. Het percentage e-booklezers groeide van 2012 tot 2014 maar stagneerde daarna. 

Dit zijn uitkomsten uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat hiervoor onder meer dagboekgegevens van meer dan 11.000 Nederlanders analyseerde. Het onderzoek bestrijkt 10 jaar (2006 tot 2016) en is uitgevoerd samen met CBS en mediaonderzoekbureaus. Onderzoeker Annemarie Wennnekers van het SCP presenteert de uitkomsten tijdens het KVB Boekwerk seminar ‘Strijd om de tijd’ op 18 januari in het NEMO in Amsterdam.

Jong volwassenen lezen fors minder

65-Plussers zijn in de afgelopen tien jaar evenveel blijven lezen (meer dan 90% minstens een keer in een week), maar bij alle andere leeftijdsgroepen is het lezen afgenomen. Het meest onder tieners en jongvolwassen (tot 34 jaar). In de laatste groep daalde het zelfs van 87 naar 49%. Hoogopgeleiden en laagopgeleiden gingen beiden minder lezen, maar onder laagopgeleiden was de daling groter. Een belangrijke reden om minder te gaan lezen is tijdsdruk, vaak door werken en leren.

Papier blijft dominant

Het lezen van papier is licht dominant gebleven. In 2015 werd gemiddeld 50 minuten per dag gelezen, waarvan 31 minuten op papier. Dit geldt met name voor het lezen van tijdschriften, kranten en boeken. De helft van de lezers combineert het lezen van papier en van scherm, bijna een derde leest alleen van papier en een vijfde allen van scherm. Digitale lezers zijn vaak jonger, minstens middelbaar opgeleid en digitaal vaardig.

Lezers multitasken

Lezen wordt vaak gecombineerd met andere activiteiten, zoals reizen of lezen. Lezen zonder er iets naast te doen is in de minderheid. Het vaakst wordt lezen gecombineerd met ander media-gebruik, en dit weer het meest bij schermlezers (45%), maar ook bij lezers van papier is dit nog 33%.

KVB Boekwerk is een initiatief van