Kopers in beeld

Tien jaar consumentenonderzoek en vooruitblik

Hoe is de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen 10 jaar veranderd? Klopt het beeld wel dat 50+ vrouwen nog steeds het vaakst boeken kopen? Is de groep Nederlanders die nooit een boek koopt gelijk gebleven? En, wat staat de boekenmarkt in de nabije toekomst te wachten?

KVB Boekwerk zocht het uit met behulp van de onderzoeksdata uit 10 jaar consumentenonderzoek van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB). We presenteren in drie artikelen onze bevindingen: over de ontwikkeling 2009 – 2018, over de verhouding online en offline en een vooruitblik naar 2025. Met de interactieve grafieken kunt u uw eigen selecties maken (op bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleiding, regio) en zien waar uitdagingen en groeipotentieel zijn.

Inzicht in koopgedrag uit het verleden biedt aanknopingspunten voor een beschrijving van trends die zich in de toekomst kunnen aftekenen. Wij schetsen als gedachte-experiment daarom drie scenario’s van de boekenconsument in de nabije toekomst en rekenen die door naar aantallen kopers.
Onze voorspellingen zijn gebaseerd op een regressiemodel dat ontwikkeld is door Frank Huysmans van bureau WareKennis op basis van de 10 jaar SMB onderzoeken. Door CBS-prognoses over bevolkingsontwikkeling te koppelen aan de uitkomsten van het model, laten wij zien wat de mogelijke omvang van elke doelgroep is. Relevante variabelen – bijvoorbeeld over de economische conjunctuur of technische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen – ontbreken helaas in de data en dus ook in het model. Vandaar dat het hier nadrukkelijk gaat om een gedachte-experiment. Denkt u mee?

Lees hier de volledige artikelen met de infographics:

 

 

KVB Boekwerk is een initiatief van