De monitor

Boekwerk Monitor 2017 - De Markt

Vorig jaar verscheen de eerste monitor van de totale Algemene Boekenmarkt, in verschillende delen: de markt, uitgevers, boekverkopers en makers. Dit is de tweede editie van de monitor over de markt. Waar de voorgaande editie nog een factsheet was, gaan we nu dieper in op de algemene ontwikkelingen en geven meer duiding. 

Vervolg op de marktcijfers 
Deze monitor van de markt sluit aan op de marktcijfers 2016. Tevens komen indicatoren terug uit de voorgaande editie van de monitor. KVB Boekwerk presenteert elk jaar in januari de jaaromzet en -afzet van de Nederlandse Algemene Boekenmarkt. Deze cijfers zijn - net als de indicatoren in deze monitor - gebaseerd op de wekelijkse meting van GfK. We gebruiken de onderzoeksresultaten van GfK omdat zij wekelijks registreren hoeveel exemplaren er verkocht zijn in Nederland. Het geeft daarmee een goed beeld van de keuzes die consumenten maken. 

Download de Monitor 2017 - De Markt

Najaar: makers, uitgevers en verkopers 
Aan het begin van komend najaar presenteert KVB Boekwerk de monitor 2017 over de uitgevers, de boekverkopers en de makers. Dan gaan we dieper in op algemene ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor spelers in de markt.

Boekwerk Monitor 2016

Dit is de eerste monitor over de Nederlandse Algemene Boekenmarkt. Daarin zijn gegevens van schrijver tot lezer bij elkaar gebracht. De monitor brengt de basis in beeld van hoe de markt functioneert, welke spelers er zijn, hoeveel dat er zijn en wat hun betekenis is. De basis van de monitor wordt periodiek herhaald, en uitgebreid. De volgende editie staat gepland voor het najaar van 2017.

...

...

De boekverkoop

Mensen kopen boeken in fysieke winkels - boekhandels, warenhuizen, supermarkten, media- of cadeauwinkels - en in webwinkels.

Lees verder

De lezer en de koper

Vanuit marktperspectief is de eindgebruiker van een boek, een persoon die het koopt om het te lezen of aan een ander te geven.

Lees verder

De makers en hun werk

Zonder auteurs en vertalers geen nieuwe boeken in Nederland.

Lees verder

De markt

De neergaande trend is gekeerd, de boekverkoop zit weer in de lift.

Lees verder

De uitgeverijen

Uitgeverijen creëren en produceren boeken. De uitgever investeert in een auteur en een werk, is betrokken bij het maakproces en verantwoordelijk voor de productie.

Lees verder

Onderzoeksverantwoording

Verantwoording van de bronnen
De gegevens in de Boekwerk Monitor zijn afkomstig van diverse bronnen: CB, GfK, KB en SMB/GfK. Klik hier voor een toelichting op de gebruikte bronnen.

Algemene begrippen
Klik hier voor een toelichting op enkele algemene begrippen die in de monitor worden gebruikt.

Bureau Berenschot als methodologisch klankbord
Berenschot is door KVB Boekwerk gevraagd om bij het ontwikkelen van de branchemonitor voor het boekenvak een methodologische klankbordfunctie te vervullen. Klik hier voor hun verslag.