Waarde van de boekensector

KVB Boekwerk: kennis en innovatieKVB Boekwerk is het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. Een platform dat zowel data, inzichten en spelers in de sector verbindt en waar alle betrokkenen, ondernemers en specialisten, aan het woord komen. De ambitie van KVB Boekwerk is om de waarde van de boekensector inzichtelijk te maken vanuit zowel een economisch, cultureel als maatschappelijk perspectief maar ook om voeding te geven aan ontwikkelingen op het gebied van innovatie. 

 

Blijf op de hoogte via de KVB Boekwerk Alert

Netwerkorganisatie
KVB Boekwerk is opgezet als een netwerkorganisatie die zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande bronnen, onderzoeken en gegevens. Dat vraagt om de commitment van partners en een draagvlak in de sector. KVB Boekwerk stemt activiteiten regelmatig af met de kernpartners (de Groep Algemene Uitgevers, de Koninklijke Boekverkopersbond, Stichting Lezen, de stichting Collectieve Promotie voor het Nederlandse Boek en het Nederlands Letterenfonds), de Raad van Advies van de KVB en de partijen die databronnen ter beschikking stellen, zoals CB, KB en Bureau ISBN.

Voor de pers
Meer informatie of een interview met Programmaleider Jurriaan Rammeloo. Mail of bel: j.rammeloo@kvb.nl | 020 624 02 12